Audyt Dostępności

Potwierdź zgodność Twojej strony z zasadami dostępności cyfrowej

Pomagamy firmom i organizacjom usuwać bariery w dostępie do ich aplikacji i stron.

Co audytujemy?

Portale internetowe i serwisy korporacyjne

Serwisy instytucji publicznych i NGO

Systemy intranet i extranet

Systemy intranet i extranet

Aplikacje webowe i mobilne

Aplikacje webowe i mobilne

Sklepy internetowe

Strony firmowe i sklepy internetowe

Czy muszę zadbać o standard dostępności swojej strony lub aplikacji?

Działając na obszarze Unii Europejskiej i chcąc zadbać o dostępność cyfrowych produktów i usług, musisz spełnić określone obowiązki*. Zapewne wiesz, że wymóg walki z wykluczeniem cyfrowym obejmuje obecnie podmioty publiczne (w tym urzędy, uczelnie, placówki medyczne i kulturalne) oraz organizacje działające na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami (np. seniorów, osób z niepełnosprawnościami).

Zmiany prawa,  rozszerzające obowiązki związane z zapewnieniem dostępności o kolejne podmioty, to kwestia czasu. Dlatego warto znaleźć się w gronie firm, które już teraz zaczynają dostosowywać swoje treści i produkty cyfrowe tak, żeby spełniały założenia standardu WCAG 2.1. Punktem wyjścia takich działań zwykle jest audyt dostępności.

* Regulowane są one przez Europejski Akt o Dostępności, w skrócie EAA (ang. European Accesssibility Act), a w Polsce określa je Ustawa o dostępności cyfrowej z 4 kwietnia 2019.

Co zyskasz dzięki audytowi dostępności?

Zgodność z wymogami prawnymi

Zweryfikujesz, które aspekty działania Twojej strony lub aplikacji spełniają potrzeby użytkowników, a jakie ich elementy wymagają dostosowania do standardu WCAG.

Efektywność stron i aplikacji

Zweryfikujesz poprawności kodu strony. Zoptymalizujesz witrynę i wzmocnisz pozycjonowanie SEO, a tym samym zasięg swoich produktów i usług.

Poprawa konkurencyjności

Zyskasz szansę dotarcia do użytkowników, którzy nie są obsługiwani w należyty sposób. Wyróżnisz się dostarczając produkty lub usługi 
bez wykluczania któregokolwiek ze swoich potencjalnych klientów.

Ekspercka diagnoza

Dowiesz się, w których obszarach Twojego produktu warto rozważyć gruntowne zmiany, a co wymaga jedynie drobnej korekty.

Satysfakcja użytkowników

Stworzysz przyjazny interfejs, z którego bez problemu skorzystają osoby ze szczególnymi potrzebami. Ograniczysz indywidualną obsługą istotnej grupy Twoich użytkowników.

Inspiracje i wsparcie rozwoju

Otrzymasz fachowe doradztwo i pomoc w opracowaniu planów rozwoju Twojego produktu cyfrowego.

Chcesz być na bieżąco w razie zmianach wymagań dla dostępności cyfrowej!

Wystarczy, że podasz swój adres, a prześlemy Ci przypomnienie w razie zmian lub ważnych terminów związanych z wymogami dostępności stron lub aplikacji - usługa ta jest całkowicie darmowa

Dlaczego warto wykonać audyt dostępności właśnie z nami?

Kompleksowo podchodzimy do audytu

Oceniamy produkt cyfrowy pod kątem dostępności, ale uwzględniamy niuanse i złożoność interfejsów. Wiemy, jak usunięcie barier wpłynie na użyteczność, nawigację czy wizualną spójność.

Mamy ponad 10 lat doświadczenia

Współpracowaliśmy z wieloma branżami, w tym edukacyjną, finansową, ubezpieczeniową, budowlaną czy e-commerce.

Stosujemy sprawdzone i skuteczne metody

Proces weryfikacji opieramy na dobrych praktykach i wytycznych opisanych przez organizację W3C. Dzięki temu poddajemy audytowi kluczowe elementy stron i aplikacji.

Doradzamy i opracowujemy plany na przyszłość

Wspólnie ustalimy plan wdrożenia naszych rekomendacji. Możemy również wesprzeć Cię w procesie wprowadzania poprawek.

“Kwestie zapewnienia równego dostępu do treści cyfrowych wiążą się ściśle z użytecznością interfejsów. Dlatego warto zadbać o likwidację barier w swoich narzędziach, nawet jeśli chwilowo prawo nakłada obowiązek zapewnienia dostępności jedynie na stronach i w aplikacjach podmiotów publicznych.

Wiktor

Monika Koprowska-Sawzdargo

UX Designer & Researcher

Z doświadczenia i wiedzy naszych ekspertów korzystali

WITTCHEN
Wółczanka
Nest Bank
Leroy Merlin
Vistula
publio

Z czego składa się audyt dostępności?

Odpowiedni proces projektowy to podstawa. Mamy swoje sprawdzone podejście, jednak każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego spojrzenia. Jednocześnie warto trzymać się ram, które zapewniają stabilność i możliwość zapanowania nad dynamicznie zmieniającymi się potrzebami.

Spotkanie z zespołem ekspertów

Podczas rozmowy zapytamy o Twoje potrzeby i doświadczenia w związku z prowadzoną działalnością. Uzupełnimy standardowe cele analizy o kwestie wynikające ze specyfiki i złożoności Twojego produktu. Ustalimy, na czym szczególnie Ci zależy oraz jaki będzie zakres audytu.

Analiza strony lub aplikacji

Przeprowadzimy wstępną analizę z użyciem narzędzi do automatycznego badania wybranych obszarów działania produktu cyfrowego. Stworzymy listę kwestii, na podstawie której nasi eksperci przeprowadzą manualny audyt dostępności. W razie potrzeby zaktualizujemy priorytety przyjęte w założeniach badania, w tym wybór reprezentatywnych podstron lub sekcji narzędzia.

Raport z podsumowaniem analizy

Przygotujemy raport z opisem błędów oraz rekomendacji ich naprawy. W dokumencie znajdziesz również ocenę dostępności w kontekście realizacji wytycznych WCAG na określonym poziomie, a tym samym spełnienia aktualnych wymagań prawnych.

* Jeżeli nie masz możliwości wdrożenia poprawek samodzielnie, polecimy Ci zespół deweloperów spośród naszych sprawdzonych partnerów.


Analiza po usunięciu barier dostępności

Po wprowadzeniu zmian wskazanych w raporcie ponownie przetestujemy Twoją stronę lub aplikację, oceniając poziom jej zgodności z kryteriami WCAG. Wyniki weryfikacji możesz wykorzystać tworząc lub aktualizując deklarację dostępności dla Twojego produktu cyfrowego - możemy kontynuować współpracę i wesprzeć Cię również w tym procesie.

Czujesz, że nie warto zwlekać z oceną dostępności Twojego interfejsu?

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na audyt UX i jaki powinien być jego zakres, napisz do nas lub umów się na krótką rozmowę w dogodnym dla Ciebie terminie.

Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu zajmuje wykonanie audytu?

Rozwiń

Czas trwania audytu w prostym przypadku, dla jednej wersji interfejsu (desktop lub mobile), zwykle wynosi około 14 dni roboczych od momentu podpisania umowy na realizację usługi oraz dokonaniu niezbędnych ustaleń. W przypadku specjalistycznych systemów, aplikacji z dużą liczbą funkcji lub rozbudowanych stron internetowych czasochłonność audytu może wzrosnąć - każdy taki projekt wymaga indywidualnego oszacowania.

Jaka jest cena audytu dostępności cyfrowej?

Rozwiń

Weryfikacja dostępności strony czy aplikacji nie ogranicza się do sprawdzenia ich interfejsu przy pomocy kilku specjalistycznych narzędzi. Wstępne wyniki badania weryfikowane są przez eksperta, który analizuje dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji i poziom problemów napotkanych podczas interakcji z użyciem danego interfejsu. Koszt usługi zależy od stopnia złożoności audytu, ale też specyfiki produktu poddanego badaniu – liczby i zawartości stron do sprawdzenia, funkcji dostępnych w aplikacji czy zastosowanej technologii. Zakres takiej analizy jest ustalany podczas wstępnych rozmów, których efektem jest kosztorys oraz plan prac.

Czy ważne jest to z jakiego oprogramowania sklepu korzystam?

Rozwiń

Tak, ważne jest to z jakiego oprogramowania sklepu korzystasz, ponieważ to ono decyduje o możliwościach i ograniczeniach projektu. Nasze projekty dostosowujemy do konkretnego oprogramowania i konsultujemy z developerami, aby możliwie ograniczyć koszty wdrożenia.

Mamy doświadczenie z Shopware, Magento, WooCommerce, Presta, Atomstore i customowymi rozwiązaniami.

Jakie obszary podlegają analizie w ramach audytu dostępności?

Rozwiń

Prawidłowe działanie elementów interfejsu jest istotne w kontekście alternatywnych sposobów korzystania z urządzeń elektronicznych (np. z użyciem czytników ekranu). Dlatego podczas audytu sprawdzamy między innymi:
- możliwość poruszania się po stronie wyłącznie przy użyciu klawiatury, w tym dostępu do treści lub funkcji przy pomocy tabulatora,
- możliwość szybkiego dotarcia do wybranych informacji poprzez pomijanie całych sekcji strony,
- prawidłowe stosowanie nagłówków i etykiet,
- obecność tekstu alternatywnego, jego poprawność i zrozumiałość,
- widoczność i czytelność treści tekstowych,
- widoczność i czytelność obrazów,
- zrozumiałość linków, w tym jednoznaczne wskazanie, gdzie (do jakich treści) nastąpi przekierowanie,
- możliwość zatrzymania slidera,
- możliwość wstrzymania odtwarzania treści audio lub wideo.

Jak mogę wykorzystać wnioski z audytu?

Rozwiń

Po wykonaniu audytu sporządzamy raport zawierający ocenę zgodności strony lub aplikacji z międzynarodowym standardem WCAG 2.1. Znajdziesz w nim m.in. zestawienie problemów do rozwiązania ze wskazaniem priorytetu poprawek. Rekomendacje z raportu warto wykorzystać do poprawy dostępności stron internetowych, aplikacji, cyfrowych usług, ale również portali społecznościowych.

Raport przydaje się również podczas przygotowywania deklaracji dostępności - taki dokument należy opublikować, nawet jeśli strona internetowa lub aplikacja nie spełnia wymogów standardu WCAG w odpowienim, prawnie . jest niedostępna to musi mieć w pełni dostępną deklarację, która opisuje rozwiązania, ale też problemach, jakie spotkają na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego.

Czy wystawiacie certyfikat dostępności cyfrowej?

Rozwiń

Tak, możemy potwierdzić zgodność strony lub aplikacji z wymogami standardu WCAG 2.1.

Warto wspomnieć, że nie masz obowiązku posiadania certyfikatu – przepisy mówią jedynie o konieczności:
- oceny poziomu dostępności,
- likwidacji barier,
- opublikowania deklaracji dostępności.

Otrzymanie potwierdzenia nie zwalnia Cię również z obowiązku dbania o zgodności Twoich produktów cyfrowych z wytycznymi WCAG. Oznacza to, że np. dodając nową funkcjonalność lub treści na stronie, Twój zespół powinien się kierować zaleceniami standardu oraz z audytu dostępności. W przypadku istotnych zmian interfejsu zdarza się, że ocenę ekspercką trzeba przeprowadzić ponownie.

Jakie są minimalne wymagania dostępności cyfrowej?

Rozwiń

Strona lub aplikacja jest dostępna, jeśli zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku do ustawy z 4 kwietnia 2019 odpowiada zaleceniom WCAG 2.1 (co najmniej) na poziomie AA. Prawo określa przy tym elementy, które zawsze powinny być dostępne cyfrowo, tj.:
- nawigacja,
- dane kontaktowe oraz link do BIP,
- formularz kontaktowy oraz tłumacz on-line języka migowego,
- deklaracja dostępności,
- informacja dotycząca sytuacji kryzysowej,
- dokumenty urzędowe, wzory umów (lub dokumentów związanych z zaciąganiem zobowiązań cywilnoprawnych).

Obowiązkiem jest również przeprowadzenie analizy, przygotowanie deklaracji dostępności (niezależnie od wyniku analizy) oraz umożliwienie dotarcia do informacji za pomocą metod alternatywnych (np. czytnika ekranu czy transkrypcji treści multimedialnych).

Czy audyt obejmuje również wersję mobilną mojej strony lub narzędzia?

Rozwiń

Tak, jeżeli masz wdrożoną mobilną wersję swojej strony lub aplikacji, nasz audyt obejmuje przeprowadzenie analizy również na smartfonie.